palmlarsen.dk
Gammeldags køkkenhave på Amagermuseet
Hedeland - natur skabt i en grusgrav på Vestegnen

Fra min uddannelse


Se verden fra en kulturhistorisk vinkel.


Som kulturforsker vil jeg tage mit udgangspunkt alvorligt og se kulturen som det felt, jeg skal forsøge at forklare ud fra kulturelle prioriteringer.


Jeg mener, at forskere med økonomi som forskningsobjekt kan forklare med økonomiske prioriteringer. Det skal forstås således, fordi mennesker har de samme økonomiske vilkår f.eks. lønarbejdere, får de ikke de samme kulturelle prioriteringer. Ellers kunne alt hurtigt blive forklaret med, at økonomien styrer alt - ligesom med det gamle klassebegreb.


Det har jeg forsøgt at gøre op med i mit speciale Én "arbejderklasse", én kultur og én identitet fra 1996.

Et visitkort med mening - mit udstillingsvindue!

 

Jeg hedder Lone Palm Larsen og er Cand.phil. i Europæisk Etnologi. Du kan bladre i sider af mig.

 

Tag med på en rundtur i en etnologs verden, hvor kulturhistorie og formidling er den røde tråd.

Amager og Avedøre

Fra mit arbejde


Sejl rundt i mit arbejdsliv.


Siden jeg blev uddannet som etnolog i 1997 har jeg haft flere forskellige arbejdsopgaver og flere arbejdssteder.


Etnologi betyder læren om folk. Faget indeholder blandt andet:

- det materielle, som genstande vi mennesker omgiver os med

- udstillingsteknik

- historie

- antropologi

- interview og observationsteknik


Du kan finde min udgivelsesliste og læse lidt om nogle af mine  arbejdspladser og de erfaringer jeg har med mig.

Amager Strand

Fra min historie

 

Fornem historien og historierne.

 

Skriverier skal efter min mening være andet end en faktaopsamling. Tekster om det levede liv skal næsten kunne ses, lugtes, høres, smages og føles. Så fornemmes historien, og læseren fanges af stoffet.

 

Det er min ambition at forsøge at skildre levende. Let er det ikke.

 

Nogle gange kræver det at skrive om det anderledes, eller beskrive noget på en anden måde end før. Det kan også være at se noget helt tæt på eller på meget lang afstand.

 

Det afhænger af historien.