Arbejde

Mit arbejde

Lone Palm Larsen - Tårnby Stads- og Lokalarkiv

STADS- OG LOKALARKIVET, TÅRNBY KOMMUNE

Amagers fantastiske historie og i særdeleshed Tårnby Kommunes lokalhistorie bliver indsamlet og formidlet gennem arkivet.

 

På Stads- og Lokalarkivet har jeg alle mine kompetencer i spil. Jeg skriver og redigere det lokalhistoriske tidsskrift Glemmer Du. På hjemmesiden har jeg opbygget den lokalhistoriske del og har skrevet adskillige webartikler. En del af formidlingen er mindre udstillinger på Tårnbys Kommunebiblioteker og andre udstillingssteder, foruden omvisninger og arrangementer.

Selve indsamlingen, registreringen og bevaringen af de forskellige arkivalier, fotografier og andre kilder til den lokale historie hører også til mit arbejdsområde. Jeg har været ansat siden 1. marts 2012.

 

 

Foto: Lone Palm Larsen, lokalarkivar på Tårnby Stads- og Lokalarkivet, her foran nogle af de lokalhistoriske bøger, som arkivet sælger.

Fotograf: Laura, 2014.

 

 

Jeg har andre spændende arbejdserfaringer med i bagagen.

 

ARBEJDERMUSEET

En rigtig god introduktion til det almindelige liv i Danmark for de fleste mennesker. Det er en historie om velfærd. Museet udmærker sig ved at se vise hele hjem og have meget læsevenlige tekster.

 

På Arbejdermuseet har jeg lært at producere små og store udstillinger. Særligt har det været en god læreplads for at træne at skrive udstillingstekster, der er meget korte og præcise og som ikke tager publikums forudsætninger for givet.

 

Desuden har jeg skrevet og redigeret utroligt meget i den tid, min projektansættelse varede.

 

 

TØJHUSMUSEET

Hvis du elsker at se våben, ridderturneringer og forsvar til vands og til lands er der mange fantastiske historier at hente på museet.

 

På Tøjhusmuseet eller Statens Forsvarshistoriske Museum stod jeg for studiesamlingen på små 50.000 genstande. Det var en kæmpe logistiske opgave at orden og registrere så stor en mængde. Jeg lærte desuden at mit engagement i mit arbejde, gør at jeg kommer til brænde for emner, jeg aldrig havde forestillet mig ville interessere mig. Jeg er flere gange af mine våbenhistorisk interesserede kollegaer blevet bedt om ikke at tale mere om våben i frokostpausen.

 

 

DANSK BYPLANLABORATORIUM

Interesserer du dig for udviklingen af landskabet og bylivet er den selvejende fond Dansk Byplanlaboratorium stedet, du kan søge viden hos.

 

Hos Dansk Byplan var jeg ansat i som barselsvikar i 1 år. På den korte tid oplevede jeg en tillid og ånd, som fik store arbejdsmængder til at blive overkommelige. Jeg lærte at afholde store konferencer og kurser, hvor logistik og planlægning skal styres.

 

 

Mine udgivelser

 

BØGER

Innovative bykvarterer. Borgerinvolvering og helhedsorientering. Af Lone Palm Larsen. Dansk Byplanlaboratorium 2001.

 

Fra vugge til grav. København NV. Historien om et boligområde. Af Lone Palm Larsen. Arbejdermuseet 2000.

 

Hvis man ikke selv har oplevet det – om at pynte og pukle i butik og kontor op gennem århundredet. Red. Lone Palm Larsen m.fl. HK/Danmark 1999.

 

På tråd med hverdagen. 14 personlige beretninger om liv og arbejde i beklædning og tekstil. Red. Lone Palm Larsen m.fl. SiD/ Beklædning & Textil 1999.

 

Folket Århundrede. Red. Peter Ludvigsen og Lone Palm Larsen. Arbejdermuseet og ABA 1998.

 

Lukketid. Af Erik Ahrensborg Clausen. Tilrettelagt og redigeret af Lone Palm Larsen. Skrift nr. 4 i serien: Beretninger fra det 20. århundrede.

 

Beretninger fra det 20. århundrede. ABA og Arbejdermuseet 1997.

 

 

ARTIKLER, RAPPORTER & HJEMMESIDEARTIKEL

Det omdiskuterede afdelingsstempel OC. Våbenhistorisk Tidsskrift nr. 5, bd. 41, 2008.

 

Intern rapport. Beholdningen. Statens Forsvarshistorisk Museum og Lone Palm Larsen 2007.

 

Statens Forsvarshistoriske Museums samlinger i et nyt perspektiv. Af direktør Ole L. Frantzen, museumsinspektør Lone Palm Larsen og museumsinspektør Thomas Pedersen. Våbenhistorisk Tidsskrift nr. 5, bd. 40, 2007.

 

Afdelingsstempler på våben. Våbenhistorisk Tidsskrift nr. 4, bd. 39, 2006.

 

Urban Green Spaces and Social Well-being. Research: Lone Palm Larsen. Bearbejdet tekst: Jette Esbjørn Hess. The Danish Town Planning Institute 2002.

 

Communication. Tekst: Jette Esbjørn Hess & Lone Palm Larsen. ENSURE. Webartikel fra 2001 - er ikke længere online.

 

Familieliv – gennemsnit og mangfoldighed. Arbejderhistorie. Tema: Arbejderbevægelsen og familien. Tidsskrift for historie, kultur og politik. Nr. 4, 2000.

 

Farvearkæologisk Undersøgelse. Undersøgelse og tekst af Robert Larsen og Lone Palm Larsen. Nationalmuseet/Arbejdermuseet 1999.

 

Livsstilenes brug af storbyens rum. Nyere Tid. Historisk-Etnologisk Nyhedsbrev 1999.

 

Drømmen om en bedre tilværelse. Arbejderhistorie. Tidsskrift for historie, kultur og politik. Nr. 4, 1998.

 

Hvem byggede Danmark? 100 års Danmarkshistorie i billeder, tekst, lyd og filmklip. (Cd-rom) Research: Lone Palm Larsen m.fl. LO og Munksgaard 1998.

 

Arbejderbyen - før og nu. Nyt om Arbejdermuseet. Nr. 2, 1999.

 

Livsstile i storbyen. Nyt om Arbejdermuseet. Nr. 1, 1999.

 

Fra mørket til de gyldne tider. Nyt om Arbejdermuseet. Nr. 4, 1998.

 

Elektronikvirksomheden Radiometer og køn. Anmeldelse af Vibeke Kold: En køn historie om elektronikarbejde. Arbejderhistorie. Tidsskrift for historie, kultur og politik. Nr. 3, 1998.

 

Fiktionserindring. Omtale af Erik Ahrensborg Clausen: Lukketid. Arbejderhistorie. Tidsskrift for historie, kultur og politik. Nr. 2, 1998.

 

En arbejderklasse, én kultur, én identitet? Arbejderhistorie. Tidsskrift for historie, kultur og politik. Nr. 3, 1996.

 

Anmeldelse af Björn Horgby: Egensinne och skötsamhet. Arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940. Arbejderhistorie. Nr. 43, 1994.

 

 

Jeg har beskæftiget mig med meget forskellige emner, og det har ind imellem resulteret i et skriftligt produkt.

 

 

Innonvative bykvarterer 2001
Fra vugge til grav 2000
Familieliv - gennemsnit og mangfoldighed

Lone Palm Larsen

Cand.phil. i Europæisk Etnologi

ved Københavns Universitet

Nyeste udgivelser

I forbindelse med mit job som lokalarkivar på Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune har jeg stået for det lokalhistoriske tidsskrift, Glemmer Du siden nr. 3, 2012. De fleste numre har jeg både skrevet og redigeret. Andre har jeg redigeret.

Det udkommer hver anden måned.

 

Klik på linket

GLEMMER DU

 

Derudover har jeg skrevet en del artikler på arkivets hjemmeside.

Erfaringer

Mine forskellige ansættelser har givet mig mangeartede erfaringer med at formidle til nettet, opbygge hjemmesider, skrive bøger og artikler, holde foredrag og omvisninger, fremstille manualer, producere udstillinger og meget mere.